Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Liên hệ Liên hệ

  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.

  0236.3831228

  eldoris54@gmail.com.