Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Lịch thi kết thúc Môn học/ Mô đun lần 2  Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Lịch thi kết thúc Môn học/ Mô đun lần 2 Học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

Cùng chuyên mục