Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Ban giám hiệu Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Đỗ Chí Thịnh

Email: dochithinh@cfi.edu.vn 
 
 
Phó hiệu trưởng: TS. Đặng Thị Mộng Quyên
Email: dangquyen@cfi.edu.vn 

Cùng chuyên mục